Kontakty

 
 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ÚRADNÁ TABUĽA

Odpady

Oznámenie výšky poplatku za odpadyOchrana osobných údajov

Informačná povinnosťNávrh plánu kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór obce Príbovce predkladá návrh kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.

NávrhVýsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Výsledky volieb na funkciu starostu obce
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstvaRozhodnutie Okresného úradu Žilina, ktorým sa ruší rozhodnutie Okresného úradu Martin

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor opravných prostriedkov, ktorým sa ruší rozhodnutie Okresného úradu Martin, katastrálny odbor, o usporiadaní vlastníctva k pozemkom.

RozhodnutieSPRÁVY / OZNAMY

Vyhlásenie OR hasičského a záchranného zboru v Martine

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

VyhlásenieProgram odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva do roku 2020

Program odpadového hospodárstvaVerejná vyhláška

Doplnenie a zmena podmienok stavebného povolenia.

VyhláškaNávrh

Návrh plánu kontrolnej činnosti

 Návrh
Oznámenie

Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy, príbovce

 Oznámenie
Pozvánka

Pozvánka na Deň detí

 Pozvánka
Vyhláška

Rozhodnute o začatí konania o povolení zmeny trvania reklamnej stavby

 Vyhláška
Vyhláška

Rozhodnute o stavebnom povolení

 Vyhláška
Výzva

Výzva na dotáciu rozvoja a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt na rok 2019

 Výzva
 Hodnotiace kritériáVýzva

Výzva na dotáciu rozvoja a športu na rok 2019

 Výzva
 Hodnotiace kritériáAdresa na doručenie oznámenia

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

 Oznámenie1. Miesto pre knižnicu

Knižnica v našej obci sa v súťaži Knižnica roka 2018 umiestnila na 1. mieste.

 DiplomPrieskumy a rozbory

Obec Príbovce, v rámci obstarávania nového územného plánu, zabezpečila spracovanie prieskumov a rozborov.

Cieľom prieskumov a rozborov je, najmä na základe územnoplánovacích podkladov a záväzných ostatných podkladov, získanie poznatkov o stave a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie problémov a stretov záujmov v riešenom území potrebných na spracovanie zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

Prieskumy a rozboryVýsledky občianskeho výberu rozvojových projektov

Obec Príbovce, v záujme zapojenia širokej verejnosti do formovania rozvoja obce, uskutočnila hlasovanie občanov za účelom výberu projektu, ktorý obec zrealizuje z vlastného rozpočtu v roku 2018.

Do hlasovania sa zapojilo 384 občanov, z toho platných hlasovacích lístkov bolo 372.

Výsledky hlasovania:
1. C - Výstavba ihriska s lanovými prvkami pri viacúčelovom ihrisku s umelou trávou - 143 hlasov
2. A - Osvetlenie komunikácie vedúcej popri dome smútku - 117 hlasov
3. B – Výstavba parkovacích miest pri dome smútku – 112 hlasov

Popis projektovSMS infokanál

Obec Príbovce prevádzkuje bezplatnú informačnú službu – pravidelné informovanie o aktuálnom dianí na území obce a témach týkajúcich sa jej okolia – prostredníctvom krátkych správ odosielaných do mobilných telefónov.

Na odber správ sa prihlasuje na Obecnom úrade v Príbovciach.

Oznam

 
 
Obec Príbovce 2019