Kontakty

 
 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ÚRADNÁ TABUĽA

Odpady

Oznámenie výšky poplatku za odpadyOchrana osobných údajov

Informačná povinnosťVýsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Výsledky volieb na funkciu starostu obce
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstvaSPRÁVY / OZNAMYOdvolanie ČZNVP

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

DokumentProgram odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva do roku 2020

Program odpadového hospodárstvaNávrh

Návrh plánu kontrolnej činnosti

 Návrh
Oznámenie

Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy, príbovce

 Oznámenie
Výzva

Výzva na dotáciu rozvoja a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt na rok 2019

 Výzva
 Hodnotiace kritériáVýzva

Výzva na dotáciu rozvoja a športu na rok 2019

 Výzva
 Hodnotiace kritériá1. Miesto pre knižnicu

Knižnica v našej obci sa v súťaži Knižnica roka 2018 umiestnila na 1. mieste.

 DiplomPrieskumy a rozbory

Obec Príbovce, v rámci obstarávania nového územného plánu, zabezpečila spracovanie prieskumov a rozborov.

Cieľom prieskumov a rozborov je, najmä na základe územnoplánovacích podkladov a záväzných ostatných podkladov, získanie poznatkov o stave a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie problémov a stretov záujmov v riešenom území potrebných na spracovanie zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

Prieskumy a rozboryVýsledky občianskeho výberu rozvojových projektov

Obec Príbovce, v záujme zapojenia širokej verejnosti do formovania rozvoja obce, uskutočnila hlasovanie občanov za účelom výberu projektu, ktorý obec zrealizuje z vlastného rozpočtu v roku 2018.

Do hlasovania sa zapojilo 384 občanov, z toho platných hlasovacích lístkov bolo 372.

Výsledky hlasovania:
1. C - Výstavba ihriska s lanovými prvkami pri viacúčelovom ihrisku s umelou trávou - 143 hlasov
2. A - Osvetlenie komunikácie vedúcej popri dome smútku - 117 hlasov
3. B – Výstavba parkovacích miest pri dome smútku – 112 hlasov

Popis projektovSMS infokanál

Obec Príbovce prevádzkuje bezplatnú informačnú službu – pravidelné informovanie o aktuálnom dianí na území obce a témach týkajúcich sa jej okolia – prostredníctvom krátkych správ odosielaných do mobilných telefónov.

Na odber správ sa prihlasuje na Obecnom úrade v Príbovciach.

Oznam

 
 
Obec Príbovce 2019