Kontakty

 
 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ÚRADNÁ TABUĽA

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republikyVýsledky voliebSPRÁVY / OZNAMY

Obnova verejného osvetlenia v obci Príbovce

Verejné osvetlenie v obci Príbovce trpí najmä poruchovosťou svietidiel. Okrem toho sa na sústave verejného osvetlenia vyskytujú technické nedostatky znižujúce kvalitu osvetlenia.
Obnova verejného osvetlenia spočíva vo výmene a doplnení svietidiel a výmene a doplnení výložníkov. Modernizácia sústavy verejného osvetlenia okrem energetického, environmentálneho a ekonomického hľadiska spĺňa aj základné svetelno-technické požiadavky, ktoré majú rozhodujúci vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie kriminality.

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Príbovce, 03842 Príbovce 184
Miesto realizácie: Príbovce
Začiatok realizácie projektu: 12/2015
Koniec realizácie projektu: 12/2015
Výška schváleného NFP: 87 937,70 €
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Názov operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rastKalendár - Príbovce 2016

Obec Príbovce vydala v poradí siedmy príbovský kalendár. Tentoraz je bez fotografií. Zaujímavosti obce vyjadruje v podobe čísel.

Kalendár 2016SMS infokanál

Obec Príbovce spúšťa bezplatnú informačnú službu – pravidelné informovanie o aktuálnom dianí na území obce a témach týkajúcich sa jej okolia – prostredníctvom krátkych správ odosielaných do mobilných telefónov.

Na odber správ sa prihlasuje na Obecnom úrade v Príbovciach.

Oznam

 
 
Obec Príbovce 2015