Kontakty

 
 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ÚRADNÁ TABUĽA

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28. júna 2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z.z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.Podmienky práva voliť a práva byť volenýSPRÁVY / OZNAMY

Kalendár - Príbovce 2017

Obec Príbovce vydala v poradí ôsmy príbovský kalendár. Tentoraz predstavuje osobnosti Príboviec.

Kalendár 2017Výzva na pripojenie sa k verejnej kanalizácii

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností v obciach Valča, Príbovce, Benice a Rakovo na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby "Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo" v termíne do 31. decembra 2016.

VýzvaObnova verejného osvetlenia v obci Príbovce

Obec Príbovce zrealizovala koncom roku 2015 obnova verejného osvetlenia spočívajúcu vo výmene a doplnení svietidiel a výmene a doplnení výložníkov. Modernizácia sústavy verejného osvetlenia okrem energetického, environmentálneho a ekonomického hľadiska spĺňa aj základné svetelno-technické požiadavky, ktoré majú rozhodujúci vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie kriminality.

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Príbovce, 03842 Príbovce 184
Miesto realizácie: Príbovce
Začiatok realizácie projektu: 12/2015
Koniec realizácie projektu: 12/2015
Výška schváleného NFP: 87 937,70 €
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Názov operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rastSMS infokanál

Obec Príbovce spúšťa bezplatnú informačnú službu – pravidelné informovanie o aktuálnom dianí na území obce a témach týkajúcich sa jej okolia – prostredníctvom krátkych správ odosielaných do mobilných telefónov.

Na odber správ sa prihlasuje na Obecnom úrade v Príbovciach.

Oznam

 
 
Obec Príbovce 2015