Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
ZARIADENIA OBCE

ŠKOLSTVO
 

Materská škola

 

Školská jedáleň

   
 
 
KULTÚRA
 

Obecná knižnica

 

Kultúrna sála

   
 
 
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
 

Zberný dvor odpadov

       
 
 
POHREBISKO
 

Dom smútku

 

Cintorín

   
 
 
 
 
Obec Príbovce 2018