Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

Prvá písomná zmienka o obci
Celková výmera územia obce (m2)
Hustota obyvateľstva na km2
Nadmorská výška obce (m)
Územný kód obce
Poštové smerové číslo
Telefónne smerové číslo
Okres
Kraj
1230
5 970 730
182
422
512524
03842
043
Martin
Žilinský
 
 
SPÁDOVOSŤ OBCE

Sídlo obecného úradu
Sídlo matričného úradu
Sídlo obvodného oddelenia policajného zboru
Sídlo okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru
Sídlo okresného úradu
Sídlo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Sídlo okresného súdu
Sídlo finančnej správy
Príbovce
Príbovce
Príbovce

Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Žilina
 
 
VYBAVENOSŤ OBCE

Verejný vodovod
Verejná kanalizácia
Elektrifikácia
Plynofikácia
Káblová televízia
Najbližšia pošta
Najbližšia zastávka autobusov
Najbližšia zastávka vlakov
Najbližšia materská škola
Nabjbližšia základná škola
Najbližšia ambulancia praktického lekára pre dospelých
Najbližšia ambulancia praktického lekára pre deti a dorast
Najbližšia ambulancia stomatológa
Najbližšia lekáreň
áno
áno
áno
áno
nie
Príbovce
Príbovce
Príbovce - Rakovo
Príbovce
Benice

Rakovo

Rakovo
Rakovo
Rakovo
OBYVATEĽSTVO

V Príbovciach malo 31. decembra 2015 prihlásený trvalý pobyt 1081 obyvateľov. Počas roku 2015 sa obyvateľom Príboviec narodilo 15 detí, zomrelo 9 obyvateľov obce, do obce sa prisťahovalo 27 obyvateľov a z obce sa odsťahovalo 28 obyvateľov. V roku 2013 sme zaznamenali celkový prírastok 9 obyvateľov.Štruktúra obyvateľstva v 10 ročných vekových intervaloch
(stav k 31. decembru 2015)Podrobná štruktúra obyvateľstva podľa veku
(stav k 31. decembru 2015 / 31. decembru 2013 / 31. decembru 2008)


Vekové intervaly
0
1 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 17
18 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94
95 - 99

Muži
8 / 5 / 6
18 / 16 / 23
23 / 29 / 26
31 / 27 / 34
21 / 20 / 19
9 / 15 / 10
33 / 29 / 38
30 / 38 / 46
48 / 50 / 65
64 / 65 / 43
54 / 46 / 22
23 / 25 / 45
40 / 44 / 43
43 / 42 / 40
42 / 39 / 25
24 / 19 / 14
9 / 9 / 10
9 / 10 / 7
3 / 2 / 6
1 / 1 / 5
1 / 2 / 0
0 / 0 / 0

Ženy
5 / 5 / 5
19 / 24 / 14
27 / 23 / 37
30 / 38 / 36
19 / 17 / 15
10 / 22 / 19
41 / 34 / 35
33 / 33 / 45
35 / 43 / 55
66 / 61 / 34
38 / 35 / 32
31 / 32 / 38
34 / 37 / 42
40 / 44 / 44
52 / 45 / 20
29 / 22 / 11
11 / 12 / 18
14 / 15 / 12
8 / 7 / 8
4 / 5 / 3
1 / 0 / 0
0 / 0 / 1

 
 
Obec Príbovce 2018