Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
KONTAKTY

Obec Príbovce
Obecný úrad
038 42 Príbovce č. 184

tel./fax (Telekom): +421 (0)43 4294218
mobil (Orange): +421 (0)918878194
e-mail: ocu@obecpribovce.sk
Erika Vrabcová, starostka
štatutárny orgán
mobil (Orange): +421 (0)918459176
e-mail: starosta@obecpribovce.sk


Ivana Galbavá, referentka
ľudské zdroje, podateľňa, registratúra, matrika, evidencia hrobových miest
e-mail: ivana.galbava@obecpribovce.sk


Jana Mieščáková, referentka
miestne dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, evidencia stavieb, evidencia psov, evidencia samostane hospodáriacich roľníkov
e-mail: jana.miescakova@obecpribovce.sk


Soňa Šalátová, referentka
účtovníctvo, pokladňa, evidencia majetku, správa pohrebiska
e-mail: sona.salatova@obecpribovce.sk
ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 hod. - 15:30 hod.
7:30 hod. - 15:30 hod.
7:00 hod. - 17:00 hod.

7:30 hod. - 15:30 hod.
FAKTURAČNÉ ÚDAJE OBCE

IČO
DIČ
Bankový účet obce
00316849
2020594917
19320362/0200
IBAN SK51 0200 0000 0000 1932 0362
 
 
Obec Príbovce 2017