Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Vo volebnom období 2018 - 2022 sa obecné zastupiteľstvo skladá zo 7 poslancov, volených v jednom volebnom obvode.

Zvolení poslanci:

Mgr. Eva Andrášiková


Mgr. Roland Csicsay


Viktória Fľaková
zástupkyňa starostky


Peter Ivan


Anna Nagyová


Mgr. Michaela Šišitková


Bc. Ľuboslava Vrabcová


 

ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Rokovací poriadok ustanovuje pravidlá rokovania a činnosti obecného zastupiteľstva a jeho orgánov.

Rokovací poriadokPREHĽAD HLASOVANÍ POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. O základných otázkach života obce rozhoduje hlasovaním.

Hlasovanie poslancov 2017
Hlasovanie poslancov 2018

 
 
Obec Príbovce 2018