Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 
predseda komisie:Mgr. Eva Andrášiková
 
členovia komisie:Viktória Fľaková
Anna Nagyová
 
 
Komisia ekonomiky a sociálnych vecí
 
predseda komisie:Anna Nagyová
 
členovia komisie:Mgr. Eva Andrášiková
Mgr. Roland Csicsay
Viktória Fľaková
Peter Ivan
Mgr. Michaela Šišitková
Bc. Ľuboslava Vrabcová
Monika Lopčianska
Mgr. Tomáš Prevendár
Ing. Štefan Prevendár
Ing. Jaroslav Brzák, PhD
Rastislav Lopčiansky
Ľuboš Málik
 
 
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
 
predseda komisie:Mgr. Roland Csicsay
 
členovia komisie:Mgr. Eva Andrášiková
Viktória Fľaková
Peter Ivan
Anna Nagyová
Mgr. Michaela Šišitková
Bc. Ľuboslava Vrabcová
Ing. Jaroslav Brzák , PhD
Mgr. Tomáš Prevendár
 
 
Komisia športu, kultúry a školstva
 
predseda komisie:Peter Ivan
 
členovia komisie:Mgr. Eva Andrášiková
Mgr. Roland Csicsay
Viktória Fľaková
Anna Nagyová
Mgr. Michaela Šišitková
Bc. Ľuboslava Vrabcová
Mgr. Tomáš Prevendár
Mgr. Janka Bellová
Rastislav Lopčiansky
Ing. Jaroslav Brzák, PhD
Helena Škvarková
Viera Kerhátová
 
 
Obec Príbovce 2018