Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo zriadilo 4 komisie, ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány:


Komisia ekonomiky a sociálnych vecí

Náplňou práce komisie je predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy a stanoviská k ekonomickým a sociálnym veciam.

Predseda komisie:
Členovia komisie:
Rastislav Fľak
Ivana Galbavá, Branislav Galbavý, Ivan Kuzica, Jarmila Miškusová, Ľubica Miškusová, Soňa Šalátová, Jozef Zajasenský, Ľubomír ŽilaKomisia životného prostredia a verejného poriadku

Náplňou práce komisie je predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy a stanoviská k tvorbe a ochrane životného prostredia a udržiavaniu verejného poriadku.

Predseda komisie:
Členovia komisie:
Ľubomír Žila
Rastislav Fľak, Branislav Galbavý, Ivan Kuzica, Jarmila Miškusová, Ľubica Miškusová, Jozef ZajasenskýKomisia športu, kultúry a školstva

Náplňou práce komisie je predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy a stanoviská k rozvoju a ochrane športu, kultúry a školstva.

Predseda komisie:
Členovia komisie:
Branislav Galbavý
Rastislav Fľak, Ivan Kuzica, Jana Mieščáková, Jarmila Miškusová, Ľubica Miškusová, Zdenka Šimová, Helena Škvarková, Jana Telekyová, Jozef Zajasenský, Ľubomír ŽilaKomisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 
Náplňou práce komisie je prijímať oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce, požadovať vysvetlenia a podávať podnety na začatie konania podľa osobitného predpisu.

 
 
Predseda komisie:
Členovia komisie:
Rastislav Fľak
Ľubica Miškusová, Ľubomír Žila

 

 
 
 
Obec Príbovce 2018