Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenia prijaté 10. januára 2017

Uznesenie 1/2017 Návrhová komisia
Uznesenie 2/2017 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 3/2017 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2017
Uznesenie 4/2017 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 - 2023
Uznesenie 5/2017 Schválenie zámeny pozemkov
Uznesenie 6/2017 Zámer zámeny pozemkov
Uznesenie 7/2017 Pripomienky občanov
 
Uznesenia prijaté 21. februára 2017

Uznesenie 8/2017 Návrhová komisia
Uznesenie 9/2017 Plnenie predchádzajúcich uznesení
Uznesenie 10/2017 Prijatie daru za účelom obstarania zmien a doplnkov územného plánu
Uznesenie 11/2017 Schválenie obstarania zmien a doplnkov územného plánu
Uznesenie 12/2017 Rozpočtové opatrenie
Uznesenie 13/2017 Schválenie zámeny pozemkov
Uznesenie 14/2017 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 15/2017 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
Uznesenie 16/2017 Pripomienky občanov

 

Uznesenia z roku 2017

 

Uznesenia z roku 2016

 

Uznesenia z roku 2015

 

Uznesenia z roku 2014

 

Uznesenia z roku 2013

 

Uznesenia z roku 2012

 

Uznesenia z roku 2011

       
 
 
 
Obec Príbovce 2017