Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Vožný čas a turizmus
 
 
HOSPODÁRENIE OBCE

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Rozpočet 2019

Rozpočet 2019
Rozpočtové opatrenie č. 1
Rozpočet 2018

Rozpočet 2018
Rozpočtové opatrenie č. 1
Rozpočtové opatrenie č. 2
Rozpočtové opatrenie č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 4
Záverečný účet 2018Rozpočet 2017

Rozpočet 2017
Rozpočtové opatrenie č. 1
Rozpočtové opatrenie č. 2
Rozpočtové opatrenie č. 3
Záverečný účet 2017Rozpočet 2016

Rozpočet 2016
Rozpočtové opatrenie č. 1
Rozpočtové opatrenie č. 2
Rozpočtové opatrenie č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 4

Záverečný účet 2016
Výročná správa 2016Rozpočet 2015

Rozpočet 2015
Rozpočtové opatrenie č. 1
Rozpočtové opatrenie č. 2
Rozpočtové opatrenie č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 4
Rozpočtové opatrenie č. 5

Záverečný účet 2015
Výročná správa 2015Rozpočet 2014

Rozpočet 2014
Rozpočtové opatrenie č. 1
Rozpočtové opatrenie č. 2
Rozpočtové opatrenie č. 3

Záverečný účet 2014
Výročná správa 2014Rozpočet 2013

Rozpočet 2013
Rozpočtové opatrenie č. 1
Rozpočtové opatrenie č. 2
Rozpočtové opatrenie č. 3

Záverečný účet 2013
Výročná správa 2013Rozpočet 2012

Rozpočet 2012
Rozpočtové opatrenie č. 1
Rozpočtové opatrenie č. 2

Záverečný účet 2012
Výročná správa 2012

 

SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁMRozhodnutie

Zverejňované zmluvy

Písomné zmluvy, ktoré uzavrela obec a ktoré obsahujú informácie, ktoré sa získali za finančné prostriedky, s ktorými hospodári obec, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, alebo nakladania s majetkom obce.

Zmluvy 2019
Zmluvy 2018
Zmluvy 2017
Zmluvy 2016
Zmluvy 2015
Zmluvy 2014
Zmluvy 2013
Zmluvy 2012Informácie o objednávkach a faktúrach

Informácie o objednávkach tovarov, služieb a prác vyhotovených obcou Príbovce.

Objednávky 2019
Objednávky 2018
Objednávky 2017
Objednávky 2016
Objednávky 2015
Objednávky 2014
Objednávky 2013
Objednávky 2012

Faktúry (investičné) 2019
Faktúry (neinvestičné) 2019
Faktúry (školská jedáleň) 2019
Ostatné finančné doklady 2019
Faktúry (investičné) 2018
Faktúry (neinvestičné) 2018
Faktúry (školská jedáleň) 2018
Ostatné finančné doklady 2018
Faktúry (investičné) 2017
Faktúry (neinvestičné) 2017
Faktúry (školská jedáleň) 2017
Ostatné finančné doklady 2017
Faktúry (investičné) 2016
Faktúry (neinvestičné) 2016
Faktúry (školská jedáleň) 2016
Ostatné finančné doklady 2016
Faktúry (investičné) 2015
Faktúry (neinvestičné) 2015
Faktúry (školská jedáleň) 2015
Ostatné finančné doklady 2015
Faktúry (investičné) 2014
Faktúry (neinvestičné) 2014
Faktúry (školská jedáleň) 2014
Ostatné finančné doklady 2014
Faktúry (investičné) 2013
Faktúry (neinvestičné) 2013
Faktúry (školská jedáleň) 2013
Ostatné finančné doklady 2013
Faktúry (investičné) 2012
Faktúry (neinvestičné) 2012
Faktúry (školská jedáleň) 2012
Ostatné finančné doklady 2012
 
 
Obec Príbovce 2018