Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
DOM SMÚTKU

Dom smútku
038 42 Príbovce č. 354

Zriaďovateľ: Obec Príbovce
Prevádzku zabezpečuje: Obecný úrad
POSKYTOVANÉ SLUŽBY

V dome smútku sa nachádza sála k usporiadavaniu posledných rozlúčiek so zomrelými. Dom smútku je vybavený chladiacim zariadením na dočasné uloženie ľudských pozostatkov dvoch zomrelých.


Prevádzkový poriadok pohrebiska s cenníkom prenájmu domu smútku
 
 
Obec Príbovce 2018