Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
CINTORÍN

Cintorín
Pozemky parc. C-KN č. 159/3, 159/4, 159/5, 166/2 a 166/3, katastrálne územie Príbovce

Zriaďovateľ: Obec Príbovce
Správca: Obec Príbovce


Prevádzkový poriadok pohrebiska
 
 
PRÍSTUPNOSŤ CINTORÍNA

1. apríla - 30. septembra
1. októbra - 31. marca
6:00 hod. - 21:00 hod.
6:00 hod. - 19:00 hod.

Počas dní Pamiatky zosnulých, t.j. od 1. novembra do 3. novembra, je cintorín prístupný verejnosti do 22:00 hod.
SPÔSOBY POCHOVANIA ĽUDSKÝCH POZOSTATKOV ALEBO ĽUDSKÝCH OSTATKOV

Cintorín je rozdelený do sektorov podľa spôsobu pochovania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov a druhov hrobov.


Sektor 1

Miesto, na ktorom sa ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky pochovávajú do jedno alebo viachrobov, spravidla so spevnenou obrubou. V tomto sektore je možné budovať aj hĺbkové hroby. Do hrobov je možné ukladať urny.


Sektor H1

Miesto, na ktorom sa ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky pochovávajú do dvojhrobov so spevnenou obrubou s rozmerom 220 cm (vonkajšia šírka obruby) x 245 cm (vonkajšia dĺžka obruby). Na hrobových miestach 121 až 174 je možné pochovať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky len do jednohrobov so spevnenou obrubou s rozmerom 110 cm (vonkajšia šírka obruby) x 245 cm (vonkajšia dĺžka obruby). V sektore H1 je možné budovať aj hĺbkové hroby. Do hrobov je možné ukladať urny.


Sektor H2

Miesto, na ktorom sa ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky pochovávajú do dvojhrobov bez spevnenej obruby. V tomto sektore je možné budovať aj hĺbkové hroby. Do hrobov je možné ukladať urny.


Sektor H3

Miesto, na ktorom sa budujú urnové hroby s rozmerom 60 cm (vonkajšia šírka obruby) x 60 cm (vonkajšia dĺžka obruby). 
 
Obec Príbovce 2018